Adatvédelmi nyilatkozat

I. Adatkezelő megnevezése


Név: ERZSÉBETVÁROSI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
Székhely: 1077 Budapest Wesselényi u. 17. 
Postacím: 1036 Budapest, Tímár utca 8/A
E-mail: ecisz@ecisz.hu
Telefon: 06-70-703-5241
Honlap: www.ecisz.hu


II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) (hatályos jogszabályi szöveg: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)